Zdjęcia z satelity SDO

Promieniowanie widzialne

Źródło: NASA/SDO

EUV 304 Å

Źródło: NASA/SDO

EUV 211 Å + 193 Å + 171 Å

Źródło: NASA/SDO

Magnetogram

Źródło: NASA/SDO

Zdjęcia z sondy SOHO

Koronograf spektroskopowy

LASCO C2. Źródło: NASA/SOHO
LASCO C3. Źródło: NASA/SOHO

Loading