Finał sądowego sporu Oriona z chińskim (dotychczas) Meade. Orion (Optronic Technologies, Inc.) ostatecznie przejmuje firmę, którą Chińczycy wykorzystywali przeciwko amerykańskiemu producentowi, ograniczając w bezprawny sposób warunki konkurencji i stosując praktyki monopolistyczne.

Warto pamiętać, że Orion jest jednym z ostatnich dużych zachodnich producentów optyki, które nie wpadły jeszcze w chińskie ręce. Pomimo uzależnienia och chińskich dostaw, firma pozostała w amerykańskich rękach prawdopodobnie dzięki rozproszonemu akcjonariatowi pracowniczemu.

W ten sposób kończy się spór rozpoczęty w 2019 r. złożeniem przez Oriona pozwu przeciwko Ningbo Sunny Electronic Co. Ltd w wyniku którego rozpoczęło się postępowanie upadłościowe, a firma Meade wystąpiła o ochronę na podst. tzw. Rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego. Wcześniej ze zmowy przeciwko Orionowi wycofała się chińska Synta – właściciel m.in. marek Sky-Watcher i Celestron.

Orion zapowiada kontynuowanie produkcji i serwisu (także pogwarancyjnego) pod marką Meade.

Więcej informacji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.